Profesjonalna asystentka ortodontyczna - (warsztaty) cz.I NOWOŚĆ!!!

Koszt kursu: 890 zł

Do kogo kierujemy ten kurs?
Do kogo kierowany jest kurs?

Kurs kierowany do higienistek i asystentek stomatologicznych.

Miejsce organizowania kursu
Miejsce organizowania kursu

Klinika Jurajska ul. Brzezińska 6a 42-208 Częstochowa

Profesjonalna asystentka ortodontyczna - (warsztaty) cz.I NOWOŚĆ!!!
Data kursu:
12 października 2024

Harmonogram kursu

 • 10:00 - Rozpoczęcie kursu
 • 10:00 - 12:00 - Zajęcia teoretyczne
  • Wywiad, badanie, diagnostyka, plan leczenia i leczenie pacjentów ortodontycznych
  • Instrumentarium ortodontyczne, materiały i sprzęt – budowa, funkcje, rozróżnianie
  • Typy aparatów ortodontycznych
  • Wyciski anatomiczne i modele diagnostyczne - technika zabiegu
  • Elementy podstawowe i dodatkowe aparatów stałych - budowa, funkcje, rozróżnianie
  • Zakładanie aparatu stałego - technika zabiegu
  • Wizyty pacjenta ortodontycznego – wymiana łuków, ligatur itp.
  • Retencja
  • Instruktaż higieny i instruktaż pozabiegowy dostosowany dla pacjenta ortodontycznego
  • Dokumentacja ortodontyczna
 • 12:00 - 12:15 - Przerwa na lunch, kawę, herbatę i ciastko
 • 12:15 - 14:15 - Ćwiczenia praktyczne na fantomach (warsztaty)
  • rozróżnianie instrumentarium i materiałów używanych w ortodoncji. Rozróżnianie elementów podstawowych i dodatkowych aparatów stałych (typy łuków, pierścieni itp.). Zastosowanie ergonomii w ortodoncji - czynna asysta.
 • 14:15 – 14:30 - Przerwa na lunch
 • 14:30 – 15:30 - Ćwiczenia praktyczne na fantomach lub pacjentach (warsztaty)
  • wykonanie wycisków anatomicznych pod nadzorem lekarza stom. z zachowaniem zasad aseptyki i antyseptyki w gabinecie stomatologicznym według obowiązujących zasad (warsztaty)
 • 15:30 - 16:30 - Odlewanie modeli anatomicznych pod nadzorem lekarza stom. z zachowaniem zasad aseptyki i antyseptyki w gabinecie stomatologicznym według obowiązujących zasad (warsztaty)
 • 16:30 - 17:00 - Podsumowanie kursu oraz rozdanie certyfikatów i zaświadczeń ukończenia kursu

Opis kursu

Prowadzący:

Dr. n. med. lek. stom Joanna Sitko-Gap

Dypl. Hig. stom. Ilota Kotlarek

Formularz zgłoszeniowy