Technika RTG - szkolenie praktyczne. Technika analogowa, radiowizjografia.

Koszt kursu: 890 zł

Do kogo kierujemy ten kurs?
Do kogo kierowany jest kurs?

Kurs kierowany do higienistek i asystentek stomatologicznych.

Miejsce organizowania kursu
Miejsce organizowania kursu

Klinika Jurajska ul. Brzezińska 6a 42-208 Częstochowa

Technika RTG - szkolenie praktyczne. Technika analogowa, radiowizjografia.
Data kursu:
14 września 2024

Harmonogram kursu

 • 10:00 - Rozpoczęcie kursu
 • 10:00 - 12:00 - Zajęcia teoretyczne
  • System zarządzania jakością w radiologii, księgi jakości, procedury ogólne, instrukcje obsługi urządzeń radiologicznych, testy kontroli radiologicznej.
  • Projekcje wewnątrzustne (projekcje zębowe, skrzydłowo-zgryzowe, zgryzowe)
  • Projekcje zewnątrzustne ( boczne skośne, czaszkowe, pantomograficzne, cefalometryczne)
  • Pantomografia w diagnostyce części twarzowej czaszki.
  • Kryteria oceny pantomogramu wg Mloska
 • 12:00-12:15 - Przerwa na kawę, herbatę, ciastko
 • 12:15 – 15:30 - Część praktyczna
  • Wskazania do wykonania pantomografii, technika badania, wstępne przygotowanie pacjenta.
  • Zdjęcia pantomograficzne.
  • Zdjęcia wewnątrzustne, technika kąta prostego, kąty na lampie rtg.
 • 15:30 -16:00 - Podsumowanie kursu oraz rozdanie certyfikatów i zaświadczeń ukończenia kursu.

Opis kursu

Technika RTG - szkolenie praktyczne. Technika analogowa, radiowizjografia.

 

Prosimy o zabranie własnego obuwia zmiennego i fartuchów ochronnych - będą one potrzebne przy ćwiczeniach praktycznych.

Formularz zgłoszeniowy