Technik ortopeda

czas trwania nauki: 2 lata, 200zł/msc

Czas trwania nauki
Symbol cyfrowy zawodu

321403

Uzyskany tytuł

Technik ortopeda

Zapisz się na kierunek
Technik ortopeda
Program zajęć

Program zajęć

Co obejmuje program zajęć na kierunku Technik ortopeda ?

 • Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 • Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia
 • Język obcy w ortopedii
 • Zarys psychologii
 • Język migowy
 • Zarys anatomii, fizjologii i patologii
 • Biomechanika ortopedyczna
 • Technologia obróbki materiałów
 • Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
 • Zarys kinezyterapii
 • Technika ortopedyczna
 • Praktyka zawodowa

Opis kierunku

Po ukończeniu kierunku  zdobędziesz wiedzę oraz umiejętności odnośnie projektowania, wykonywania i sprzedażu sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego, prowadzenia instruktazu posługiwania sie przedmiotami ortopedycznymi, pobierania miar oraz wycisków pod zaoopatrzenie rehabilitacyjne, współpracy z placówkami medcznymi. 

Przykładowe zadania

Przykładowe zadania

 • Projektowanie przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego;
 • Instruowanie pacjenta o sposobach eksploatacji i konserwacji przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego;
 • Ocenianie potrzeb pacjenta, ustalanie sposobów zaopatrzenia ortopedycznego i metod rehabilitacji;
 • Współuczestniczenie we wczesnym usprawnianiu narządu ruchu pacjenta z protezą kończyny;
 • Wykorzystywanie nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych, technologii, surowców i materiałów podczas projektowania przedmiotów ortopedycznych;
 • Dobieranie metod przetwarzania i obróbki surowców oraz materiałów wykorzystywanych w technice ortopedycznej oraz stosowanie gotowych elementów i półfabrykatów przedmiotów ortopedycznych w rozwiązaniach konstrukcyjnych;
 • Czytanie i sporządzanie rysunków, szkiców i schematów z zakresu protetyki ortopedycznej;
 • Pobieranie miar, wykonywanie odlewów gipsowych, dobieranie elementów i półfabrykatów do wykonania protez tymczasowych;
 • Wykonywanie montażu i demontażu oraz obróbki wykończeniowej przedmiotów ortopedycznych;
 • Użytkowanie maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego;
 • Dokonywanie okresowych przeglądów i napraw przedmiotów ortopedycznych;

Perspektywy zawodowe

Formularz rejestracji

Aby zgłosić swoją kandydaturę na kierunek Technik ortopeda uzupełnij poniższy formularz.