Technik farmaceutyczny

czas trwania nauki: 2 lata

Czas trwania nauki
Symbol cyfrowy zawodu

321301

Uzyskany tytuł

Technik farmaceutyczny

Zapisz się na kierunek
Technik farmaceutyczny
Program zajęć

Program zajęć

Co obejmuje program zajęć na kierunku asystentka stomatologiczna ?

 • Anatomia, fizjologia i patofizjologia
 • Psychologia
 • Farmakognozja
 • Farmakologia z elementami chemii leków
 • Technologia postaci leków
 • Analiza leków
 • Podstawy prawa i ekonomiki
 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Wychowanie fizyczne
 • Zajęcia praktyczne II, III semestr
 • Praktyki zawodowe IV semestr – 4 tygodnie

Opis kierunku

Absolwent naszej szkoły uzyskuje prawo do pracy w aptekach, hurtowniach, wytwórniach i innych zakładach farmaceutycznych oraz sklepach zielarskich i zielarsko-drogeryjnych. Może podjąć pracę jako przedstawiciel handlowy w branży farmaceutycznej a także prowadzić analizę i kontrolę leków i artykułów sanitarnych w laboratoriach chemicznych. Może też organizować pracę punktu aptecznego oraz być kierownikiem punktu aptecznego jeśli posiada trzyletni staż pracy w aptekach ogólnodostępnych oraz prowadzić sklepy zielarsko-medyczne.

Przykładowe zadania asystentki stomatologicznej

Przykładowe zadania asystentki stomatologicznej

 • Przyrządzanie wszystkich form leków recepturowych nie zawierających w swoim składzie trucizn i środków odurzających
 • posługiwanie się obowiązującą Farmakopeą, Urzędowym Wykazem Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych dopuszczonych do obrotu w Polsce
 • posługiwanie się nazewnictwem łacińskim, międzynarodowym i polskim, niezbędnym do wykonywania zadań zawodowych
 • posługiwanie się komputerowymi programami ewidencjonowania oraz wydawanie produktów leczniczych i wyrobów medycznych
 • rozróżnianie podstawowe grupy leków w układzie farmakologicznym i postaci w jakich są wytwarzane
 • charakteryzować drogi podania, postaci leków i dawki leku
 • przechowywanie produktów leczniczych i wyrobów medycznych w zależności od ich formy, składu i właściwości, zgodnie z zaleceniami wytwórcy
 • dobieranie opakowania leku recepturowego do odpowiedniej substancji czynnej oraz postaci
 • współuczestniczenie w prowadzeniu analiz laboratoryjnych
 • przeprowadzanie analizy jakościowej i ilościowej leków wybranymi metodami klasycznymi i instrumentalnymi

Perspektywy zawodowe asystentki stomatologicznej

Formularz rejestracji

Aby zgłosić swoją kandydaturę na kierunek asystentka stomatologiczna uzupełnij poniższy formularz.