Technik elektroradiolog

czas trwania nauki: 2,5 roku, 200zł/msc

Czas trwania nauki
Symbol cyfrowy zawodu

229913

Uzyskany tytuł

Technik elektroradiolog

Zapisz się na kierunek
Technik elektroradiolog
Program zajęć

Program zajęć

Co obejmuje program zajęć na kierunku Technik elektroradiolog ?

 • Wychowanie Fizyczne
 • Zarys psychologii z elementami etyki
 • Prowadzenie działalności gospodarczej w ochronie zdrowia
 • Anatomia, fizjologia, patologia z elementami pierwszej pomocy
 • Język migowy
 • Fizyka i aparatura w elektroradiologii
 • Ochrona radiologiczna
 • Diagnostyka elektromedyczna
 • Diagnostyka i terapia w elektroradiologii
 • Radioterapia
 • Diagnostyka obrazowa
 • Anatomia radiologiczna
 • Język obcy zawodowy

Opis kierunku

Jeżeli jesteś osobą bardzo spotrzegawczą, posiadającą wyboraźnie przestrzenną i lubisz prace wymagające aktywności ruchowej, technik elektroradiolog jest idealnym zawodem dla Ciebie. Po ukończeniu kierunku możesz wykonywać zdjęcia rentgenowskie, oraz samodzielnie oceniać ich jakość, w wielu odpowiednio wyposażonych placówkach medycznych

Przykładowe zadania

Przykładowe zadania

 • Korzystanie z wiedzy z zakresu nauk medycznych
 • Komunikowanie się z pacjentem
 • Współpraca z zespołem terapeutycznym
 • Przygotowywanie stanowiska pracy oraz sprzętu i aparatury medycznej do planowanych badań diagnostycznych lub zabiegów terapeutycznych
 • Planowanie prac na podstawie skierowań oraz oceny stanu pacjentów
 • Układanie pacjenta do badań diagnostycznych lub zabiegów terapeutycznych
 • Prowadzenie dokumentacji badań diagnostycznych i zabiegów terapeutycznych
 • Użytkowanie aparatur do badań naczyniowych
 • Współuczestniczenie w badaniu ultrasonograficznym
 • Wykonywanie badań w pracowni tomografii komputerowej
 • Zabezpieczanie pacjenta i otoczenia w razie awarii sprzętu i aparatury medycznej
 • Udzielanie pierwszej pomocy

Perspektywy zawodowe

Formularz rejestracji

Aby zgłosić swoją kandydaturę na kierunek Technik elektroradiolog uzupełnij poniższy formularz.