Opiekunka środowiskowa

czas trwania nauki: 1 rok, 200zł/msc

Czas trwania nauki
Symbol cyfrowy zawodu

346[03]

Uzyskany tytuł

Opiekunka środowiskowa

Zapisz się na kierunek
Opiekunka środowiskowa
Program zajęć

Program zajęć

Co obejmuje program zajęć na kierunku Opiekunka środowiskowa ?

 • Elementy pedagogiki społecznej i opiekuńczej
 • Elementy pedagogiki specjalnej
 • Wybrane zagadnienia z psychologii ogólnej i społecznej
 • Wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej
 • Podstawy psychopatologii
 • Polityka społeczna państwa z elementami organizacji pomocy oraz ochroną zdrowia w Polsce
 • Wybrane zagadnienia z metodyki z ludźmi niepełnosprawnymi
 • Problemy i kwestie społeczne oraz sposoby ich rozwiązywania
 • Podstawy prawa
 • Wybrane elementy organizacji i zarządzania
 • Pierwsza pomoc
 • Zagadnienia higieny osobistej oraz najbliższego środowiska
 • Higiena żywienia
 • Metodyka organizacji czasu wolnego
 • Wychowanie fizyczne z elementami samoobrony i rehabilitacji
 • Język migowy
 • Elementy informatyki
 • Wybrane umiejętności interpersonalne
 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Zajęcia praktyczne- I, II semestr
 • Trening integracyjny- I semestr
 • Zblokowana praktyka zawodowa -II semestr

Opis kierunku

Podstawowym celem kształcenia opiekunek środowiskowych jest przygotowanie do udzielania pomocy i świadczenia usług opiekuńczych w odniesieniu do osób samotnych, przewlekle chorych, i niesamodzielnych, które nie mają dostatecznego wsparcia ze strony rodziny lub innych osób z najbliższego otoczenia.

Przykładowe zadania

Przykładowe zadania

 • Pomaganie podopiecznemu w codziennych czynnościach domowych- robienie zakupów, sprzątanie, gotowanie, pranie
 • Pielęgnowanie oraz dbanie o zdrowie, higienę osobistą ludzi chorych i niesamodzielnych
 • Udzielanie pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia podopiecznego
 • Mobilizowanie podopiecznego do aktywnego spędzania czasu wolnego i rozwijanie jego zainteresowań
 • Aktywizowanie podopiecznego do zwiększania jego samodzielności życiowej
 • Doradzanie w zakresie planowania i organizacji gospodarstwa domowego
 • Kontaktowanie się z różnego rodzaju instytucjami w celu rozwiązywania problemów zdrowotnych, materialnych, mieszkaniowych, rodzinnych i prawa podopiecznego

Perspektywy zawodowe

Formularz rejestracji

Aby zgłosić swoją kandydaturę na kierunek Opiekunka środowiskowa uzupełnij poniższy formularz.