Asystentka stomatologiczna

czas trwania nauki: 1 rok, 90zł/msc

Czas trwania nauki
Symbol cyfrowy zawodu

325101

Uzyskany tytuł

Asystentka stomatologiczna

Zapisz się na kierunek
Asystentka stomatologiczna
Program zajęć

Program zajęć

Co obejmuje program zajęć na kierunku Asystentka stomatologiczna ?

 • Wychowanie fizyczne
 • Podstawy działalności gospodarczej
 • Język obcy zawodowy
 • Podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii
 • Język migowy
 • Zarys anatomii, fizjopatologii i pierwsza pomoc
 • Zdrowie publiczne
 • Zasady i techniki pracy asystentki stomatologicznej
 • Zarys farmakoterapii
 • Technologie informatyczne
 • Pracownia zasad i techniki pracy asystentki stomatologicznej
 • Zajęcia praktyczne

Opis kierunku

Absolwent naszej szkoły po ukończeniu kierunku asystentki stomatologicznej jest przygotowany do pracy z lekarzem przy pacjencie stomatologicznym.

 

Przygotowanie gabinetu i stanowiska pracy lekarza, asystowanie lekarzowi podczas trwania zabiegu,  przygotowanie materiałów, narzędzi i niezbędnego sprzętu, prowadzenie dokumentacji medycznej pacjenta - to zakres obowiązków asystentki stomatologicznej.

Przykładowe zadania

Przykładowe zadania

 • Współpraca z lekarzem dentystą w czasie wykonywania zabiegów
 • Opieka nad gabinetem stomatologicznym
 • Współdziałanie z lekarzem przy udzielaniu pierwszej pomocy
 • Przestrzeganie zasad aseptyki i antyseptyki
 • Przygotowanie pacjentów do zabiegów
 • Przygotowanie gabinetu i stanowiska pracy lekarza dentysty
 • Rozróżnianie grupy leków i materiałów stomatologicznych stosowane w lecznictwie stomatologicznym
 • Obsługiwanie sprzętu diagnostycznego m.in. lusterka stomatologicznego, szczypczyków, zgłębnika, lampy doustnej oraz leczniczego m.in. narzędzi do opracowywania ubytków próchniczych, narzędzi chirurgicznych,
 • Wyjaławianie, odkażanie oraz konserwowanie narzędzi i urządzeń stomatologicznych
 • Prowadzenie dokumentacji wykonanych zabiegów stomatologicznych oraz rozliczenia zużytych leków i wyrobów medycznych.

Perspektywy zawodowe

Formularz rejestracji

Aby zgłosić swoją kandydaturę na kierunek Asystentka stomatologiczna uzupełnij poniższy formularz.