Asystentka stomatologiczna

czas trwania nauki: 1 rok

Czas trwania nauki
Symbol cyfrowy zawodu

325101

Uzyskany tytuł

Asystentka stomatologiczna

Zapisz się na kierunek
Asystentka stomatologiczna
Program zajęć

Program zajęć

Co obejmuje program zajęć na kierunku asystentka stomatologiczna ?

 • Wychowanie fizyczne
 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Psychologia
 • Anatomia, fizjologia i patologia narządu żucia
 • Podstawy mikrobiologii
 • Farmakologia
 • Zasady i technika pracy asystentki stomatologicznej
 • Pracownia zasad i techniki pracy asystentki stomatologicznej
 • Zajęcia praktyczne - I i II semestr
 • Praktyka zawodowa - II semestr - 2 tygodnie
Przykładowe zadania asystentki stomatologicznej

Przykładowe zadania asystentki stomatologicznej

 • współpraca z lekarzem dentystą w czasie wykonywania zabiegów
 • opieka nad gabinetem stomatologicznym
 • współdziałanie z lekarzem przy udzielaniu pierwszej pomocy
 • przestrzeganie zasad aseptyki i antyseptyki
 • przygotowanie pacjentów do zabiegów
 • przygotowywać gabinet i stanowisko pracy lekarza dentysty
 • rozróżniać grupy leków i materiały stomatologiczne stosowane w lecznictwie stomatologicznym
 • obsługiwać sprzęt diagnostyczny m.in. lusterko stomatologiczne, szczypczyki, zgłębniki, lampę doustną oraz leczniczy m.in. narzędzia do opracowywania ubytków próchniczych, narzędzia chirurgiczne,
 • wyjaławiać, odkażać oraz konserwować narzędzia i urządzenia stomatologiczne
 • prowadzić dokumentację wykonanych zabiegów stomatologicznych oraz rozliczenia zużytych leków i wyrobów medycznych.

Perspektywy zawodowe asystentki stomatologicznej

Formularz rejestracji

Aby zgłosić swoją kandydaturę na kierunek asystentka stomatologiczna uzupełnij poniższy formularz.