Asystent osoby niepełnosprawnej

czas trwania nauki: 1 rok, 200zł/msc

Czas trwania nauki
Symbol cyfrowy zawodu

346[02]

Uzyskany tytuł

Asystent osoby niepełnosprawnej

Zapisz się na kierunek
Asystent osoby niepełnosprawnej
Program zajęć

Program zajęć

Co obejmuje program zajęć na kierunku Asystent osoby niepełnosprawnej ?

 • Podstawy psychologii, socjologii i pedagogiki
 • Podstawy anatomii, fizjologii i patologii
 • Podstawy pedagogiki specjalnej
 • Podstawy prawa i ekonomiki
 • Polityka społeczna
 • Wybrane zagadnienia z teorii i metod pracy socjalnej
 • Asystowanie osobie niepełnosprawnej w kompleksowej rehabilitacji
 • Promocja zdrowia i profilaktyka
 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Zajęcia praktyczne
 • Praktyka zawodowa

Opis kierunku

Absolwent naszej szkoły aktywnie współpracując z rodziną osoby niepełnosprawnej oraz instytucjami społecznymi przyczyni się do tworzenia optymalnych warunków rozwoju osoby niepełnosprawnej. Ponadto, asystent będzie prowadzić rehabilitację środowiskową, której głównym założeniem jest świadczenie usług osobom. Program rehabilitacji społecznej i medycznej oferowany przez asystenta osoby niepełnosprawnej dotyczy potrzeb zdrowotnych, psychicznych, zawodowych, społecznych i kulturalnych osoby niepełnosprawnej.

Przykładowe zadania

Przykładowe zadania

 • Współtworzenie programów rehabilitacji i pomocy osobie niepełnosprawnej
 • Doradzanie w zakresie usług medycznych
 • Diagnozowanie warunków życia i dążenie do usuwania wszelkiego typu barier (psychologicznych, społecznych, architektonicznych, komunikacyjnych itp.
 • Pobudzanie aktywności osoby niepełnosprawnej oraz jej rodziny w celu zaspokojenia potrzeb biologicznych, psychicznych i społecznych
 • Planowanie, kontrolowanie ocenianie indywidualnego programu, planu pomocy osobie niepełnosprawnej
 • Współdziałania w podnoszeniu jakości życia osoby niepełnosprawnej poprzez ułatwienie wykonywania czynności dnia codziennego
 • Wykształcenie samodzielności oraz w części przypadków stworzenie warunków do samodzielnej rehabilitacji
 • Dokonywania prawidłowej kompleksowej oceny postępów realizowanego programu rehabilitacji

Perspektywy zawodowe

Formularz rejestracji

Aby zgłosić swoją kandydaturę na kierunek Asystent osoby niepełnosprawnej uzupełnij poniższy formularz.