Protetyka - asysta od A do Z - NOWOŚĆ !!!

Koszt kursu: 850 zł

Do kogo kierujemy ten kurs?
Do kogo kierowany jest kurs?

Kurs kierowany do higienistek i asystentek stomatologicznych.

Miejsce organizowania kursu
Miejsce organizowania kursu

Klinika Jurajska ul. Brzezińska 6a 42-208 Częstochowa

Protetyka - asysta od A do Z - NOWOŚĆ !!!
Data kursu:
05 marca 2022

Harmonogram kursu

 • 10:00 - Rozpoczęcie kursu
 • 10:00 - 12:00 - Zajęcia teoretyczne
  • Protetyka jako ważna dziedzina w stomatologii
  • Aseptyka i antyseptyka w protetyce
  • Instrumentarium, materiały i sprzęt w protetyce
  • Uzupełnienia protetyczne - typy, rodzaje, funkcja
  • Uzupełnienia protetyczne - ruchome - protezy akrylowe, elastyczne, protezy na implantach
  • Uzupełnienia protetyczne – stałe – wkłady, korony, mosty, licówki, uzupełnienia protetyczne na implantach
  • Przygotowanie stanowiska pracy do zabiegów protetycznych
  • Czynna asysta podczas zabiegów protetycznych – schematy postępowania
  • Współpraca z laboratorium protetycznym - procedury pomiędzy gabinetem stomatologicznym a pracownią protetyczną
  • Opieka nad pacjentem protetycznym
  • Obsługa i konserwacja sprzętu oraz instrumentarium w protetyce
  • Zgody na leczenie i dokumentacja protetyczna
  • Skanery w protetyce – modele cyfrowe
 • 12:00 - 12:30 - Przerwa na lunch, kawę, herbatę i ciastko
 • 12:30 - 14:00 - Ćwiczenia praktyczne
  • Instrumentarium, leki, materiały i sprzęt w protetyce – budowa, funkcje, rozróżnianie- ćwiczenia
  • Wyciski diagnostyczne – ćwiczenia pobierania wycisków oraz odlewania wycisków (tworzenie modeli diagnostycznych)
  • Obsługa i konserwacja sprzętu oraz instrumentarium w protetyce: pentamix, łuk twarzowy itp.- ćwiczenia
 • 14:00 - 14:15 - Przerwa
 • 14:15 - 16:45 - Ćwiczenia praktyczne
  • Czynna asysta przy zabiegu leczenia protetycznego – ćwiczenia
  • Prace tymczasowe – ćwiczenia wykonywania koron tymczasowych
  • Protetyka na implantach
 • 16:45 - 17:00 - Podsumowanie kursu oraz rozdanie certyfikatów i zaświadczeń ukończenia kursu

Opis kursu

Nowoczesne i profesjonalne sale warsztatów praktycznych - 9 UNITÓW

Praca na specjalistycznych fantomach oraz zabiegi wykonywane na żywo na pacjentach.

Prosimy o zabranie własnego obuwia zmiennego i fartuchów ochronnych - będą one potrzebne przy ćwiczeniach praktycznych.

 

 

Prosimy o zabranie własnego obuwia zmiennego i fartuchów ochronnych - będą one potrzebne przy ćwiczeniach praktycznych.

Formularz zgłoszeniowy